ТОЙ, ДЕ!

Всички хора – още от малки – ги учат да казват твърдо Не!   и категорично Да!.
Единствен у нас президентът ни се изхитри да казва нещо друго.
Какво са го учили като малък, с какво са го хранили – тайна.

Често го питат:

- Това категорично Да! ли е, господин президент?
Или:
- Значи вие, господин президент, отговаряте с твърдо Не!!

А той, с блестящата си президентска усмивка, твърдо и категорично отговаря между Да и Не, с новата българска президентска дума:
- Де!

Президентът ни ясно и членоразделно   рече преди години, че трябва да се закрият веднъж-завинаги фабриките за илюзии.

Днес вече не коментира, че продължаваме да бичим илюзии на ишлеме и да ги даваме по левче килото.
Застъпи се президентът ни преди години за честта и пагона на българските военни – че те са орли, че са храбреци, че са достойни български мъже. И надълго и нашироко коментира риформата в армията и съкращенията на хората с униформи. Защити ги, един вид.

Но днес и бъкел не обелва, че тези български орли стоят на дългата редица от безработни и често-често   си теглят храбро куршума, плюли преди това в тази орисия.
Когато го питаха трябва ли да има   у нас православна църква и достоен патриарх – Да! или Не! -   президентът   ясно и точно рече:

- Де!

Обикновено така и отговаря, когато подлите журналисти го подпитават  има ли любов или омраза между президентската и изпълнителната власт.

- Де! – е отговорът и на въпросът за комунизма и антикомунизма у   нас.

- Де! – е и твърдият му отговор и за въпроса има ли престъпност у нас или ние просто си се избиваме за кеф и за да   убъркваме допълнително   неясната държавна статистика.

- Де! - е ясният и точен   президентски отговор за това буксува или не изпълнителната власт.

- Де! – е неговото становище и по въпроса за Н.В. Симеон ІІ.

- Де! – е коментарът му за думите и проявите на вицепрезидентът,човек определен да го замести в случай на беда.

Държавата ни остава без национална авиокомпания, по главите ни тихо се сипе обеднен уран, данъците ни премачкват като валяци, пред кофите за смет вече се правят списъци от гладни хора, а отговорът на всичко от президентската камбанария  е един:
- Де!

- Де! – е неговата подкрепа за стачката в Българското национално   радио.

- Де! - и   отговорът му за хората   определени и избрани лично от него в прехваленият НСРТ.

Вярно, в Конституцията не е записано, че президентът трябва да може казва Да! и Не!, но всички   видяхме с очите си, че няма сила, която може да я промени и   да   я   направи по-точна и по-справедлива.                    

Иначе президентът е един образован и усмихнат човек.

Винаги можеш да се ръкуваш с него по стъгди и мегдани, да го видиш как върти латерна или припява на бардове с китари.

И най-важното: винаги можеш да си кореспондираш с него на електронният му адрес: 
www.prezident.com , което преведено на чист български звучи така: 
вай вай вай. бърборкото. тук
.

Което си е направо демократично в нашият клисав и безрадостен от всички страни живот.

Други илюзии нямам.

 

ПОСЕЩАВАЙТЕ МЕРОПРИЯТИЯТА НА БИРЕНАТА ПАРТИЯ, ПРЕДИ ДА СА СТАНАЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ!

БОГ ДА УБИЕ ПЪРВАТА КРАВА, КОЯТО Е ПОЗВОЛИЛА ДА Я ИЗДОЯТ"       Я. Хашеk